Frank Kruse Jacobsen  - Født 1958 i København

Faglig baggrund:  Socialpædagog, Psyko- og Familieterapeut fra Kempler instituttet samt sexologi.

Egen klinik side 2007 Skive Familierådgivning 

Medejere af Akademiet for Sexologi ( en efteruddannelse i sexologi )

Arbejder som frivillig i KVISTEN som tilbyder behandling/terapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb 

I mit arbejde med klienter er mit fokus den anderkende tilgang, hvor vi sammen finder nye løsninger og muligheder.  Min baggrund som psykoterapeut er fra Kempler instituttet. Min tilgang er funderet på den eksistentielle teori og praksis, troen på at mødet mellem to mennesker i et relationelt arbejde kan skabe holdbare forandringer. Udgangspunktet som sexolog er, at seksualiteten er en naturlig del af den menneskelige personlighed, og at vi alle har en seksualitet. Vores seksualitet er en kilde til liv, glæde og varme, men den kan også skabe frustrationer og spændinger, hvis vi ikke lytter til kroppens og psykens signaler om seksuel ubalance eller anden form for ubalance.